Mai Phương Thúy tuyên bố: 'H'Hen Niê có thân hình chuẩn hơn tất cả hoa hậu tại Việt Nam' 10:52

Mai Phương Thúy tuyên bố: 'H'Hen Niê có thân hình chuẩn hơn tất cả hoa hậu tại Việt Nam' 10:52

Chia sẻ bởi: Dung Trương