Thật vinh dự cho mẹ Ngọc và cũng xin phép các mẹ đi trước đặt gạch cho tầng 4 nhà mình


Mong rằng các gia đình luôn vui khoẻ, thành công và hạnh phúc


Các con của chúng ta luôn mạnh khoẻ, may mắn, học tập thật tốt và vui chơi bổ ích, cuối năm đạt được mục tiêu của mình.


Và hơn hết là mẹ Ngọc luôn mong topic này sẽ là nơi trao đổi, chia sẻ và học tập lẫn nhau giữa các mẹ để chúng ta cùng các con hướng tới tương lai tươi đẹp nhé.


:66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66:


@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-


Chúng ta tặng hoa các gia đình đã có các con đã hoàn thành thật xuất sắc năm học vừa qua.


Linh tầng 1 đây ạ


http://www.webtretho.com/forum/f54/dong-hanh-cung-con-hoc-lop-5-chuan-bi-thi-ams-6-a-496657/


Tầng 2 ạ


http://www.webtretho.com/forum/f54/dong-hanh-cung-con-hoc-lop-5-chuan-bi-thi-ams-6-tang-2-a-1127774/


Tầng 3 nhà mình ạ


http://www.webtretho.com/forum/f54/dong-hanh-cung-con-lop-5-chuan-bi-thi-cap-2-ams-tang-3-a-1709099/