Em muốn hỏi là đứa bạn ở công ty em có bầu được hơn 8 tuần nhưng chồng em ý lại bị đau mắt. Liệu em ấy có bị lây và nếu có lây đau mắt thì có bị sao không ạ? Vì em thấy mọi người thường nói đâu mắt có thể sẽ bị lây?