Em kết hôn được 4 tháng, 2 vợ chồng mong có em bé lắm! Nhưng 3 tháng rồi, đều không thấy tăm hơi. Tháng này, vợ chồng vui quá vì lần tiên em trễ kinh( ngày 02/05). Vòng kinh em rất đều ( 26 ngày), nhưng tháng này đã qua 2 ngày( ngày 04/5) mà không thấy gì nên mua que về thử và kết quả là 2 vạch ( 1 đậm, 1 nhạt), 2 vợ chồng mừng quá định 2 tuần nữa sẽ đi khám bác sĩ.Nhưng hôm nay, em thử que lại thì chỉ con 1 vạch. Buổi trưa đi làm về có ra máu giống như máu kinh, thật ra em bị gì? MOng bác sĩ giúp em!