Cho em hỏi với ạ. Em đang là học sinh trường THPT và em có ý định năm sau thi ngành công an hoặc quân đội. Vêg lí lịch thì nhà em bên ngoại không có vấn đề gì. Bên ngoại có 2 cậu đều làm công an và là đảng viên. Bên nội em có ông nội bị Ngụy bắt đi lính nhưng bị trả về do bị thương. Về sau ông làm thợ mộc và không phạm tội gì. Ông đã mất cách đây nhiêù năm. Không biết em có thể thi công an hoặc quân đội không ạ?