Mình là nam, ở trong đây có ai như tôi không đi đâu cũng bị ai nói xấu r chê cười. Đến cả mẹ mình còn chê mình. Mỗi lần v tôi thấy khó chịu và buồn lắm xin mọi người cho tôi lời khuyên với. Tôi xin cám ơn