có anh/ chị/ bạn nào làm nhân viên ngân hàng hoặc biết thông tin về việc lương bổng của nv ngân hàng thi share cho em cái thông tin với,.


tình hình là em gái em đang ứng cử vị trí kiểm soát viên cho 1 ngân hàng cổ phần, sắp tới nó sẽ phỏng vấn trực tiếp, mà tụi em không biết cái mức lương bình quân của vị trí này hiện giờ nó thế nào,, nếu anh / chị/ bạn nào đang làm vị trí này thì giúp em cái nhé,.


em cảm ơn Ạ