Em trong mục này khá lâu, em rất muốn sang Nhật làm việc. Nhưng em chưa biết đi sang như thế nào?


Hnay tình cờ đọc được thông báo tuyển tu nghiệp sinh đi ép nhựa và có yêu cầu tuyển nữ.


Em đã học xong đại học kinh tế, muốn đăng ký nhưng em lại đắn đo vì mọi người bảo sang đó làm công nhân sẽ không được tôn trọng và đặc biệt người ta vắt sức lao động của mình rất kinh khủng.


Các mẹ thông thái tư vấn giúp em với. Em có nên đăng kí đi dạng tu nghiệp sinh hay cố gắng học tiếng rồi làm thông dịch viên hoặc gì gì đó.


Cảm ơn các mẹ