Từ giữa tháng 11 đến ngày đầu tiên học lớp 1, tôi bị ho nhiều lần. Tôi 58 tuổi. Đừng bao giờ bị bệnh. Ho quá nhiều, tôi nôn mửa. Tôi bị đau bụng và hầu như không thể đi lại được. Một chút giấc ngủ phải học cách ngủ, ho trên má. Tôi nghĩ đó là #COVID19 truestory