hình ảnh
Tôi không muốn sống mà luôn nghĩ về việc mọi người sẽ nghĩ về mình như thế nào