Co 2 câu chuyện say ra: gia đình tôi khi có người đẻ em bé thì đến thăm những bên nhà chồng thì lại phải sau 1 tháng mới đến vì kinh doanh nên kiêng đen . Nhà tôi cũng kính doanh giống như anh chị ấy nhưng khi chỉ ấy đẻ con về nhà tôi vẫn sang thăm 1 tuần khi chỉ ấy vừa dc xuất viên. Và chồng tôi và mọi người đều nghĩ như vây mới là gia đình sẽ giúp tỉnh cảm hơn. Nhưng đến khi tôi sinh con thì trong 1 tháng đó bác và anh chị nhà chồng nhiều lần nói là muốn sang những vì ốm rồi lý do lo kia' cho đến khi hôn một thanh thì cả nhà sang. Dùng cái hôm mọi người sang thì tôi có làm cuộc hẹn đi cắt tóc từ trước đó vì ko biết l cùng ngày. Tôi nói bác và anh chỉ cứ về nhà chơi chau di cắt tóc xong cháu về những sau đó tôi lại phải đi lam giấy to cho con tôi nữa '( tôi sống ở nước ngoài nên phải lỗ thứ tục cho con tôi khi sinh ra) . Và mỗi người về nhà chơi với con tôi và mẹ tôi. Sau ngày hôm đó cả gia đình nhà chồng tôi đều nói là tôi ko khéo léo ko biết ứng sử đang lẽ ko được đi cắt tóc mà phải ở nhà với mọi người. ( trước cũng có một vài mẫu thuẫn nhỏ sảy ra rồi ) . Cậu chuyện thu hai là có một người bác nhờ tới mua hộ it thức ăn vì phải đạt trước. Mẹ tôi nói chuyên với chị họ là mùa cho bac rồi ko biết bác có xuống lấy ko ? hãy mình lại phải ăn. Chi nghe thầy vậy liền nói có gửi cho cháu vì chỉ ấy cũng muốn ăn. Mẹ muốn gửi cho chị ấy vì nhà xa mà đặt thì lúc nào mình cũng đặt dc chi 1 ngày sau là có. Nhưng mình nói mẹ đã đạt cho bac ấy rồi thì để cho bác ấy chị máy hom nữa nên thì còn đất sau( 1 tuần it nhất chỉ nên 1 lần có khi 2) . Cuối cùng tôi ko gửi cho chị. Mẹ nói tới ko khéo tôi nên gửi cho chị và nói với bác rằng hom nay ko có mai mới dc ( bác cũng ko cần vội ). Còn bây giờ đã ko gửi cho chị rồi thì nói quên ko đưa cho anh cầm về. Tôi ko đồng quan điểm vì tại sao phải nói với chị như vây khi mình đạt cho bac trước chỉ muốn thi hom sau em đặt cho chị. Và mẹ bảo tôi càng ko khéo léo dốt ( vì những chuyện như vây tôi gặp bao trò ngại trong gia đình có và ko dc mới người yêu quý thâm chí còn bị ghét bỏ do quá bông bột nổi thẳng ) tôi quá bảo thủ khi nghĩ mình ko sai đúng jo. ? Giúp tôi với