em là trai 2000 ạ . cao 167 . 56kg . tìm 1 chị sgmm hổ trợ e qua đợt khó khăn này ạ em tìm mqh 1 1 em quan tâm chăm sóc . 1chân hổ trợ cho các chị cũng được ạ add zl 039 hai ba hai bảy không không chín