Nay nhìn lịch đã sắp trung thu rồi, cũng chả mấy nữa là lại hết năm. Đến tầm này tuổi cứ nghĩ đến hết năm lại cảm thấy buồn buồn.Công việc cũng vẫn bình bình chẳng có gì đáng nói, tình cảm thì cũng chẳng có gì luôn. Hôm nào cũng làm , về, ăn, ngủ .Cảm thấy thương lai cũng mờ mịt dần dần .Cũng muốn tìm kiếm một mối quan hệ nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.Trước cũng có một mối tình nhưng do bạn nữ bắt đầu trước thành thử cũng chưa tán gái bao giờ .Mà càng có tuổi lại càng ngại .Trên đây hông biết có bác nào cùng hoàn cảnh với e không