Có mom nào giống em không? Chán muốn phát khóc luôn. Sinh 2 đứa rồi, đứa đầu 2 tuổi và đứa thứ 2 mới có 4 tháng. Em sinh giờ nghỉ việc ở nhà không làm gì thì thôi, lão chồng cũng không có việc làm ở nhà cùng vợ 4 tháng nay luôn. Không đi làm ở nhà cả ngày nhìn nhau rồi sinh sự không đâu. Lại còn bé lớn sắp tới đi nhà trẻ rồi mà cứ thế này không biết thế nào luôn? Em strees đến khùng luôn rồi. Đâm ra lắm lúc em không kiểm soát được bản thân lại vô tình làm tổn thương 2 bé. Đúng là không có đồng tiền bí bách cũng quẫn khủng khiếp. Nhiều lúc tủi quá khóc nào đâu ai có hay.