Tôi đang trên đường tìm việc nhưng sao thấy khó quá, đã lượn trên vietnamworks rất nhiều nhưng cả tháng vẫn chưa tìm được, buồn.


Có cách nào tìm việc nhanh hơn không hả mọi người ?