Tôi đã được chứng kiến nhân quả nhãn tiền. Của những người vô tình hay hữu ý hại tôi. Nó diễn ra từ từ, trong khoảng 5 năm, một kết quả đủ để đánh gục đường sống của họ. 

Tác giả: Nữ Hoài Linh

Instagram: oklilishare

Quả được gieo bởi nhân nhẹ: đến nhanh và mạnh, như một vết bầm tím tụ máu. 


Không bằng quả gieo bởi nhân nặng: đến từ từ, thấm thía, sâu cay, bén và sắc, cắt người ta tới rời lìa rồi mà họ chưa biết, chỉ đến khi sụp đổ, họ mới nhận ra một bài học, rằng quả đó, do họ tự gieo, và hối hận, vì đã từng khiến người khác cảm thấy như thế nào, họ nhận lại gấp đôi ba lần bề mặt, trăm lần tâm can.

Thứ người khác chịu đựng do bị họ hại, là nỗi đau vô tư - nghĩa nỗi đau vô tình bị tác động - như một thức quà đắng của cuộc sống dành cho kẻ ngây thơ - nếu vượt qua được thì anh đang có cơ hội trả nghiệp sớm, giữ phúc về sau.

Còn thứ họ tự chịu do nghiệp tự thân, là thức độc lãn, len lỏi trong thành mạch, tế bào thần kinh, nhắc nhở họ tới tận cuối đời. Rằng họ đã sai rồi, sai rồi, hãy gắng mà yêu lấy bản thân với đầy vụn vỡ thâm độc suốt phần đời còn lại.

Bởi thế nên, tôi không trả thù. Vì nhân quả nhãn tiền, đủ dày vò họ rồi. (Câu này nghe đầy cảm thông, mà cũng có mùi hả hê quá).

Những người đụng vào tôi, thường bị.. (dùng cụm từ này hơi phồn thực, tôi không thích chất Tiếng Việt hàm ý chủ quan).. họ, thường bị đất trời trừng trị. Trời, thay tôi hành đạo.

Tôi vô đạo, nhưng lại tín Phật, cũng từng theo bà đi tạ Chúa Giê-su, 18 năm đầu đời được mẹ gửi lên cửa Phật, để linh hồn cho cửa trên dạy bảo. Nên dù không mê tín, nhưng không vô thần. Nhiều năm vẫn nhẩm Kinh Sám Hối "Con là nữ sinh, con lên tới chùa, con tu niệm Phật, con xin kể thật, con hãy còn tham..." 

Bản thân tôi, nếu làm gì sai, dù chưa kịp sai hữu ý, cũng bị bề trên nhắc nhở bằng nghiệp quả sớm, khiển trách, gõ đầu. Nên suốt 10 năm 18-28 tuổi, tôi thường chịu khổ tâm, hao bạc, ly tán.

Tôi coi đó, là con đường giúp tôi hoàn thành chánh niệm. Quả nào cần đến, xin đến sớm, gieo nhân lành, trả hết nghiệp nhanh, về già hữu phước.

Trên đầu con đội Đức Từ Bi


Nay con có tội gì


Trời Phật xá thương


Kinh kệ con chưa rõ tường


Con giữ đạo thường


6 chữ Nam Mô


Chữ Đắc, chữ Ân, chữ Đinh, chữ Đính, chữ Nhân, chữ Tâm


6 chữ trường chinh


Thiên niên vạn tuế!