Nguyên nhân chính cũng bởi vì nhiều con sâu vô ý thức làm sầu cả nồi canh dân tộc . Thích ăn cắp vặt, thích chen lấn nơi công cộng,thích vứt rác bừa bãi, không có ý thức nhường nhịn người khác, nói chung là rất bát nháo. 😓😓

Ngày xưa Việt Nam mình vốn không phải như thế. Nhưng từ sau ngày bầy khỉ cộng sản đánh chiếm miền Nam ,rồi leo lên làm lãnh đạo,chúng đem luôn cả cái văn hoá mọi rợ , rừng rú vào, giờ Việt Nam nhìn như đống xà bần. 😭

Vì vậy, với tư cách là một người Việt Nam yêu tổ quốc, có lòng tự hào tự tôn dân tộc, tôi yêu cầu những người lãnh đạo hãy ngừng nhồi sọ các thế hệ học sinh bằng những điều giả dối, cao cả nữa...👇👇👇

Thay vào đó, hãy dạy các em từ những điều nhỏ nhặt nhất như biết nói lời xin lỗi, cảm ơn, biết kính trên nhường dưới, có ý thức nơi công cộng và không bao giờ ăn cắp những thứ vốn không thuộc về mình.

Xây nhà phải xây từ móng. Một dân tộc, nếu không biết bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, muôn đời sẽ mãi mãi là một dân tộc đi lùi.


Thế nhưng, hãy tự hỏi lại bản thân, liệu những người lãnh đạo nước Việt Nam có đang là tấm gương sáng để nhân dân noi theo hay chưa ?!! 😡😡