Nếu không có sự tha thứ, sẽ có sự phán xét và nó ngăn chúng ta hoàn toàn chấp nhận bản thân. Bởi vì làm sao chúng ta có thể hoàn toàn chấp nhận bản thân nếu chúng ta cứ xả ra những mặt tối của mình, khiến chúng bị đè nén sâu trong tâm hồn, cảm thấy tê liệt khi nhìn chúng và chọn cách tách biệt nội bộ. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó - làm thế nào để tha thứ cho tất cả mọi thứ cho đến nay và bước tiếp? Làm thế nào chúng ta có thể tha thứ cho những điều không thể tha thứ?


Mỗi khi tôi bắt đầu nghĩ về hành vi trong quá khứ của mình, tôi tự nhủ:


"Tôi tha thứ cho bản thân về những gì tôi đã làm tại thời điểm đó bởi vì tôi đã làm điều đó với ý định tốt nhất của mình và với tất cả kiến ​​thức của tôi tại thời điểm đó - bây giờ có vẻ như tôi có thể đã làm tổn thương bản thân hoặc ai đó, nhưng có vẻ như không. Theo cách đó.


nhiều lúc gặp rất nhiều câu chuyện thực hiện những cách này không có được vì đôi lúc thấy rằng cuộc sống này có rất nhiều chuyện để bạn phải suy nghĩ vì nó có thể vượt qua tầm kiêm soát về cảm xúc của bạn. những hãy mở lòng ra đôi lúc tha thứ là những cách giúp bạn sống nhẹ nhàng hơn đấy