Trải nghiệm du học của mình ở New Zealand và Mỹ đã cho mình có một cái nhìn khác về ngày 30/4.