Dẫu biết rằng mình vẫn còn tiếp tục duy trì những mối quan hệ không tốt hay độc hại “toxic” nhưng mà vẫn không thể từ bỏ đi được những mối quan hệ ấy. Mình cũng biết là nó không tốt cho mình nhưng tại sao lại như vậy:


Tự ti về bản thân


Chúng ta tự ti về bản thân và nghĩ rằng bản thân mình tìm được một mối quan hệ như vậy là tốt rồi và hơn nữa họ có nhiều cái tốt hơn mình. Vì thế mà chúng ta chấp nhận duy trì mối quan hệ ấy tiếp, vì chúng ta không tự tin vào bản thân mình.


Đặt niềm tin quá nhiều


Cứ nghĩ rằng mối quan hệ sẽ ngày càng tiến triển hơn, sẽ trở nên tốt hơn đó là do chúng ta đặt kì vọng vào người ta quá nhiều, niềm tin của chúng ta ở mối quan hệ ấy quá lớn và cứ mãi chẳng thể dứt ra khỏi đó được

hình ảnh


Bạn sợ cô đơn


Điều này đúng với rất nhiều người, vì sợ cô đơn, sợ cảm giác phải môt mình cho nên dù biết mối quan hệ này không tốt nhưng vẫn cứ tiếp tục nó, vẫn cứ đi yêu nhau hay làm bạn với nhau một cách thật mù quáng


Sợ bỏ lỡ người tốt


Đôi khi không muốn từ bỏ mối quan hệ bởi vì chúng ta sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ mất đi những người tốt và lỡ như người đến sau họ không được tốt như người trước thì sao.Đây chính là cảm giác sống an toàn và điều này thường gặp ở các bạn nữ hơn là nam.