Đôi khi bất chợt nghe một giai điệu vu vơ, một bài hát bất ngờ...khiến cho tâm trạng của bạn đang từ tiêu cực chuyển sang tích cực, đang buồn mà nghe xong lại chuyển sang vui, cũng như đang vui lại chuyển sang buồn...vân vân và mây mây :D.Đơn giản là hãy thả vào đây bài hát mà bạn thích, bạn biết, bạn vô tình được nghe và nó bất chợt mang lại cảm xúc mà bạn k thể viết ra - như là nhật ký cảm xúc vậy đó :). Hãy chia sẻ để mọi người cùng nghe với nhé :)