Tôi đang rất cô độc vì tôi đang ở ngưỡng li hôn. Tôi buồn bã, cô độc, không bạn bè, không tình yêu, sống với bố mẹ ruột đã già, không có con,...hãy chỉ giúp tôi, tôi nên làm gì để thoát khỏi buồn chán và vượt qua giai đoạn này? Tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng tôi không có quyền làm vậy. Tôi phải làm gì đây?