“Anh tin cuộc đời là công bằng theo một cách nào đó. Có những thứ khi mới xảy ra chúng mang hình hài của một bất hạnh, nhưng thời gian sẽ cho ta biết hạnh phúc nào ta sẽ được bù đắp sau này. 


Sống lạc quan, nhìn vào điều tốt đẹp, và tận hưởng những gì mình có, rồi sẽ đến khi em mỉm cười và cám ơn nghịch cảnh ngày hôm nay”


Thật hả?? 


SG 22/08/2019