Sự trì hoãn là việc trốn tránh thực hiện một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Đây là dấu hiệu đầu tiên mà bạn nên coi là một yếu tố mà bạn cần để xây dựng sự tự tin của mình. Có rất nhiều lần chúng ta không làm được những gì chúng ta phải làm, bởi vì những nỗi sợ hãi trong bản thân của chúng ta.


Một trong những câu hỏi xuất hiện trong đầu chúng ta khi chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan là tôi có nên làm điều đó ngay bây giờ không? Hoặc sau đó? Bây giờ có làm được không? Hay sau này ốm sẵn sàng hơn? Chúng tôi quan sát thấy điều này trong các kỳ thi trên lớp, rất nhiều lần, cá nhân tôi dù rất tự tin rằng mình đã học tốt khi sắp đến ngày thi, tôi bắt đầu nghi ngờ về khả năng làm bài của mình. Tuy nhiên, đây là điều không nên có trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta muốn hoàn thành mọi việc vào đúng thời điểm. Khi bạn có một nhiệm vụ, hãy chuẩn bị và đừng để nỗi sợ hãi làm mất đi điểm mạnh của bạn khi đã đến lúc phải hành động. Hãy tự tin rằng bạn có thể. 

đừng bao giờ trì hoãn bất cứ điều gì cả, chuyện hôm nay chớ để ngày mai. việc hôm nay thì hôm nay chúng ta cần phải làm, đừng vì một cuộc vui đừng vì một sự thay đổi trong plan làm lý do biện minh cho chính sự lười biếng của chúng ta.