Chồng tôi và tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ bị cúm, nhưng tôi đã có vắc xin cúm trong nhiều thập niên. Vào đầu tháng giêng, cả hai chúng tôi đều bị sốt, ho -- tôi không biết có gọi là "khô" không, nhưng nó không phải là "hiệu quả". Cảm thấy mệt mỏi trong vài tuần. Ngay khi có tin tức về COVID, tôi biết … Phải mất gần hai tháng để nó đi xuyên qua gia đình chúng tôi. Con trai chúng ta có thể chưa bao giờ cho thấy dấu hiệu gì. Tiến sĩ cùng với con gái đầu tiên của chúng tôi, idk, nói với chúng tôi rằng nó sẽ được phân loại như cúm A. Con gái thứ hai của chúng tôi được biết là bị dị ứng. Tôi thực sự …