Hình như hướng nội quá cũng là 1 cái tội thì phải, có nhiều bạn nam chọc tôi , tôi đánh lại đùa qua đùa lại cái nói xấu tôi này nọ. Rồi tôi mặc quần rộng cũng nói xấu,hồi chiều đi học về có bạn nói tôi như cc :(( không biết sống sao mới vừa lòng họ nữa .