hình ảnh
Sinh con ra để kế thừa sự nghèo khó và vất vả của bạn, thì không sinh con cũng là 1 loại lương thiện.