Con mình giờ sắp được 2 tuổi rồi. Cháu ngoan và trộm vía cũng phát triển tốt. Trẻ sinh non đúng là quá nhiều vấn đề, hỏng mắt, hệ hô hấp nhậy cảm, phát triển cũng chậm hơn trẻ bình thường. Mẹ nào có con sinh non mà nuôi con được bằng người đúng là nên được tuyên dương