Tin rằng toàn bộ gia đình chúng tôi chỉ nhận được vào cuối tháng 11 năm 2019 cho đến giữa tháng 1 năm 2020. Số người bị ảnh hưởng là n đêm, khác với những gì được báo cáo. Đó là lý do tại SAO nhiều người đã tiến hành kiểm tra dương tính với kháng thể, bởi vì họ có kháng thể vào năm 2019, giống như chúng ta.