Tôi vừa kết thúc mối tình dai dẳng 5 năm của mình. Có bài hát nào nghe đỡ buồn vào lúc này không?