Chào mọi người hiện tại em vừa sinh được 2 tuần, nhưng em khá buồn vì tình trạng rạng nức ở bụng và chân của em khá là nhiều. Mọi người có thể chia sẻ cũng như tư vấn cho em loại thuốc giúp khắc phục tình trạng này với ạ.