chào các mẹ!


mình mới sinh cháu được 10 ngày.Trộm vía cháu ăn tốt,nhưng ăn xong hay bị nấc cụt. Mình đã tìm rồi nhưng không tìm thấy đường link.Mẹ nào biết xin chỉ giùm mẹ kin kin phải làm gì khi trẻ sơ sinh bị nấc cụt, nguyên nhân và gửi đường link cho mẹ kin kin nhé!


Cám ơn nhiều!:Sigh: