Chào cac mẹ,


cho em hỏi ti, con em 5 tuần tuổi, bu mẹ. Trươc giờ vẫn bình thường, sữa nhiều và đủ cho con bu, tự nhiên hôm wa một bên ngực em bị đau, ở phia dươi bầu ngực, sữa vẫn co bỉnh thường, con vẫn bu bình thường, chỉ là mẹ thì đau khi lây tay ân vô, hoặc khi bị cai gọng ao ngực chèn mạnh lên. Sau đo em bị sôt nhẹ, ơn lạnh nữa.


Vậy là em bị gì vậy cac mẹ?


Chỉ giup em vơi


Cam ơn ạ