Các mẹ ơi mẹ cháu đi lùng hết các siêu thị và cửa hàng mà kg ở đâu có phomat party cube loại màu xanh nước biển (plain) vì đang hết hàng. Có mẹ nào biết chỗ bán chỉ giúp mẹ cháu với. Tks các mẹ.