Các bạn ơi , nên cho bé ăn dầu thực vật hay mỡ nhỉ. Vì mình nghĩ mỡ khó tiêu đối với các bé nên chỉ toàn cho bé ăn dầu thôi, nhưng có tài liệu lại cho rằng bé cần cả mỡ nữa để phát triỂn các tế bào não. Ý kiến các bạn thế nào?