Mình mang thai được 12 tuần 5 ngày. Đi siêu âm bs bảo chưa rõ, nhưng nghiêng vềcon gái. Mình nghe thấy nhiều người nói họ đi siêu âm tầm 11 tuần, 12 tuần là bs đã nói chính xác trai hay gái rồi. Vậy mà mình bs không kết luận rõ. Hay con gái chắc chắn rồi mà bs nói vậy để mình đỡ buồn và có thêm hy vọng vậy?có mẹ nào như mình không thì vào chia sẻ nhé...