Họ tên mẹ:Vũ Thị Thanh Hương


Ngày dự sinh:16/7/2013


Số điện thoại:01248907221


Email:huong82hd@gmail.com


Câu hỏi chuyên gia: Mình nghe nhiều mẹ nói, gần ngày sinh nên đi kiểm tra siêu âm,xin hỏi chuyên gia có nên đi siêu am nhiều trước ngày dự sinh bé không ạ? Xin cảm ơn!