Các mẹ thông thái có biết tỉ lệ sinh thường sau khi đã sinh mổ là bao nhiêu không? Chẳng lẽ không có hi vọng sinh thường sau khi sinh mổ à? Các mẹ chỉ giáo cho mình với nhé! Cám ơn nhiều nhiều!