Mọi người ơi cho e hỏi. tháng trc e có ckn vào ngày 1. Tháng này ngày 14 rồi e vẫn chưa có. E thử que thì 2 vạch. Thag trc e q.h ngày 19 là e có thai đc mấy tuần rồi ạ ? Vả lại bg đi s.a đc chưa các mẹ ?