Hi cả nhà cho mình tham gia với, kkc của mình là 17/12, mình mới biết có bé hôm qua, có mn có kkc gần mình thì trao đổi nhé.


Nhà cũ ở đây:


http://www.webtretho.com/forum/f92/3-thang-dau-mang-thai-3-thang-dau-tang-41-a-1967969/