Dạ em xin mạn phép mở tầng mới vì tầng cũ nhà mình đấy rùi ạ.


Chúc các mẹ thông thái và các con yêu của chúng ta mạnh khỏe, mẹ tròn con vông nhé... @};- @};- @};-


>>Mang thai 3 tháng đầu.