Các mom ơi cho em hỏi chút, e mang thai thì liệu hai vợ chồng có quan hệ được không ạ? Em thì muốn kiêng cữ để thai nhi ổn định con sinh ra đời an toàn rồi "chuyện ấy" sau cũng đươc. Nhưng thấy ông chồng thương quá, cứ lâu lâu tự xử không à. Với sợ ổng thèm quá đi ra ngoài ăn vụng nên em cũng muốn cho chồng gần gũi chút. Không biết như thế có ảnh hưởng gì đến thai nhi không các mom?