Dự là tôi sắp có 1 bé trai đầu lòng chưa biết tên gì hay và ý nghĩa. Bố họ Phan, tôi họ Nguyễn không biết các bà mẹ góp ý cho mình 1 tên họ Phan hay và đẹp 4 chữ nha các bà mẹ.