Em đang mang thai 35 tuần dự kiến sinh mùng 4/9 nhưng e có nguy cơ tiền sản giật và thai bị antiphotpholipid nên chắc mổ chủ động vào


Tuần 39. Em đã làm hss tại pk 56 và theo khám bác sĩ Dục từ đầu thai kì và chắc cũng nhờ bác sĩ mổ đẻ luôn. Các mẹ đã sinh ở C cho em xin kinh nghiệm về khoản bồi dưỡng bác sĩ và kíp mổ vs ạ ( e tập 1 nên chẳng có kinh nghiệm gì cả nên mong các


Mẹ nhiệt tình giúp mẹ con em nhé :d). Và em sinh mổ thì cần mang những gì cho mẹ và con ạ.


Em cảm ơn các mẹ nhìu