Em bầu 12w1d , nay đi đo độ mờ 2.mm , ngta bảo cao và làm double test. E làm rùi sau 1 tuần mới có kết quả nhưng e lo quá. Có ai như em không ạ 😖😖😖