Em chào các mẹ. Vợ em có bầu được 5 tuần. Em cần các mẹ tư vấn cho các thuốc bổ gì nên uống và cần nên tránh những gì ạ. Trên mạng nhiều thông tin em thấy hoang mang quá. Em cảm ơn các mẹ trước ạ