cả nhà ơi,mình bầu 23w, tháng trước mình tăng 3kg,tháng này 4kg,đi siêu âm con vẫn phát triển bình thường. nhưng mà cứ thấy lo lo,sao tăng cân nhanh dữ vậy, cứ đà này đến tháng sinh mình phải tăng hơn 20kg,làm thế nào bây giờ,huhu