Mọi người cho em hỏi: 


Mẹ e năm nay 44 tuổi bị rụng tóc cả mảng hói đầu. Ai có thuốc gì hay cách gì chữa trị hiệu quả k ạ???