Các mẹ ơi giúp e vợi Tình hình là e bị dị ứng ngứa nên cứ gãi cho sướng tay, giờ chân, tay e nhiều sẹo thâm quạ Các mẹ có cách nào làm hết hoặc mờ vết sẹo thâm không, bảo e với a. E xin cảm ơn