Tôi là một người bình thường nhưng mọi người ai cũng dành lòng tin cho tôi vì hầu như tất cả các thông điệp tôi được yêu cầu chia sẻ đều mang tính phổ quát.

Kể từ khi một tôi nói và chia sẻ công khai trước nhiều ban be khiến tôi tự cảm thấy mình còn sống.  Tôi là chẳng phải một tác giả và nhà văn bởi vì mọi người cần nghe những điều xung quanh và cuối cùng hiểu một khái niệm đủ để bắt đầu sử dụng nó trong cuộc sống của họ.

Cũng bởi vì cách nói chuyện của tôi mang lại cho tôi một lối sáng tạo giúp tôi có thể kiếm đc tiền.  Tôi trực giác nhìn thấy chương trình gia đình tiêu cực trong quá khứ và sự vỗ về cảm xúc mà những người khác dường như bị mắc kẹt.